महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
बिंदू नामावली नोंदणी

सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन

भारत सरकार (भारत सरकारच्या पोर्टलवर)

लॉग इन

  • वापरकर्त्याचे नाव
  • पासवर्ड
Helpdesk Contact Number: 022 40293000 | Support Email ID: ccc.support@maharashtra.gov.in